You are currently viewing Kto musi przestrzegać francuskiej ustawy o płacy minimalnej?

Kto musi przestrzegać francuskiej ustawy o płacy minimalnej?

Jak wiadomo, we Francji od 1 lipca 2016 weszła w życie ustawa Loi Macron mówiąca o tym, że pracownicy, którzy wykonują pracę na terenie tego kraju, muszą otrzymywać wynagrodzenie przynajmniej takie, jakie wynosi francuska najniższa krajowa. Ustawa dotyczy zarówno Francuzów, jak i osób, które zostały oddelegowane do pracy we Francji. Dotyczy ona również pracowników tymczasowych, którzy pracują na umowach z agencjami pracy tymczasowej. Wprowadzenie ustawy miało na celu usystematyzowania zasad dotyczących oddelegowania pracowników. W Niemczech również wprowadzone są zasady dotyczące płacy minimalnej i mówi o nich ustawa MiLoG.

Loi Macron a płaca minimalna

Kierowcy, którzy zostali oddelegowani do pracy na terenie Francji, podlegają ustawie o płacy minimalnej. Dotyczy ona kierowców wykonujących każdy rodzaj transportu, poza tranzytem. Ustawa Loi Macron we Francji musi być przestrzegana przez polskich przewoźników i jasno określa, jaka obowiązuje stawka godzinowa dla kierowców tak zwanych busów, czyli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ustawa mówi również o stawce godzinowej dla kierowców pojazdów ciężarowych. Wedle ustawy podane stawki mogą być zwiększone o 3%, kiedy kierowca posiada kwalifikacje mechanika. W dniach wolnych od pracy stawki ulegają zwiększeniu. Każdy kierowca musi być przypisany do odpowiedniej grupy „stawkowej”.

Aby kierowca pojazdu ciężarowego osiągnął najlepiej płatną grupę, musi uzyskać 55 punktów. Punkty otrzymywane są np. za certyfikat kwalifikacji zawodowych, czy za prowadzenie pojazdu o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton. Francja, chcąc zwiększyć udział swoich przewoźników na rynku transportowym, zaostrza cały czas przepisy dla zagranicznych przewoźników. W związku z tym przeprowadzone są rygorystyczne kontrole drogowe busów oraz ciężarówek. W związku z obowiązującą ustawą przewoźnicy muszą zarejestrować swoją firmę oraz zgłosić oddelegowanych kierowców do francuskiego Ministerstwa pracy.

W związku z licznymi obowiązkami, jakie spoczywają na polskich przewoźnikach, oraz ciągle zmieniającymi się przepisami, właściciele firm transportowych decydują się na korzystanie z usług firm, które zajmują się przedstawicielstwem we Francji i pomogą spełniać obowiązujące w tym kraju warunki. Ustawa zresztą mówi o obowiązku posiadania przez nich przedstawiciela we Francji. W przypadku nieprzestrzegania przez przewoźników francuskich przepisów narażeni są oni na wysokie kary i sankcje. Kary nakładane są również w przypadku, kiedy przewoźnik nie wyznaczył przedstawiciela.