You are currently viewing Jak wygląda regeneracja wtryskiwaczy?

Jak wygląda regeneracja wtryskiwaczy?

Sposobem dostarczania paliwa do silnika spalinowego jest wtrysk paliwa, a wtryskiwacze to precyzyjne zawory, które otwierają przepływ paliwa na ściśle określony czas (rzędu milisekund). Wtryskiwacze są sterowane przez układ elektroniczny. Bardzo często, na skutek wad fabrycznych, eksploatacji lub stosowania paliwa złej jakości, wtryskiwacze ulegają zużyciu i awarii.

Wieloetapowa regeneracja wtryskiwaczy

regeneracja wtryskiwaczyWymiana tych podzespołów jest kosztowna, dlatego wielu kierowców decyduje się, o ile jest to możliwe, na ich naprawę. Regeneracja wtryskiwaczy jest złożonym, wieloetapowym procesem, w trakcie którego używa się różnych specjalistycznych narzędzi, w związku z czym może być ona przeprowadzona jedynie w profesjonalnych warsztatach samochodowych lub stacjach diagnostycznych. Pierwszym etapem jest demontaż całego wtrysku na poszczególne podzespoły. Następnie dokładnie czyści się wszystkie najdrobniejsze elementy wtryskiwaczy – najpierw za pomocą myjki ultradźwiękowej, a następnie metodą wysokociśnieniową przy użyciu gorącego detergentu. Kolejnym krokiem jest bardzo skrupulatna, mikroskopowa analiza każdej części, dzięki której stwierdza się, które elementy są uszkodzone. Następuje wymiana wszelkich uszczelnień spryskiwacza i ponowne złożenie tego podzespołu w całość.

regeneracja wtryskiwaczyPotem na stołach probierczych wykonuje się dokładne pomiary parametrów wtryskiwacza i jego ustawienie. Następuje ciąg wyspecjalizowanych badań, takich jak test rozpylania, porównywania dawek wtryskowych i przelewów, jak również pomiar ciśnienia otwarcia. Specjaliści dokonują również pomiaru obwodu elektrycznego. Dzięki tym profesjonalnym czynnościom możliwe jest odwzorowanie normalnych warunków pracy wtryskiwacza, pomiary i obliczenia, a także regulacja i wymiana niezbędnych elementów. Końcowym etapem regeneracji wtryskiwaczy, po wszelkich niezbędnych zamianach lub naprawach, jest ich ponowny montaż w silniku. Dzięki temu jednostka napędowa z powrotem odzyska swoją sprawność. Wiele dobrych firm, które zajmują się regeneracją wtryskiwaczy daje rok gwarancji na naprawione przez nich części. Oprócz gwarancji klient powinien otrzymać specjalny wydruk z pomiarami wskazującymi na pełną sprawność zregenerowanych i zamontowanych z powrotem do silnika wtryskiwaczy.

Cena usługi regeneracji wtryskiwaczy nie jest stała – zależy od stopnia zużycia tych podzespołów, a co za tym idzie ilości koniecznych napraw. Ignorowanie sygnałów zużycia wtryskiwaczy może prowadzić do uszkodzenia innych części, np. filtru paliwa, pompy wtryskowej, turbosprężarki czy nawet całego silnika.