You are currently viewing Dodatki ochronne do oleju napędowego

Dodatki ochronne do oleju napędowego

Nowoczesne oleje napędowe można stosować także ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi. Mają mieć one wpływ na zwiększenie przyjemności z jazdy. Jakie zatem dodatki można stosować? Mogą to być na przykład preparaty z azotanem 2-etyloheksylu. Związek ten ma za zadanie podnieść liczbę cetanową. O co chodzi? Liczba cetanowa jest po prostu wskaźnikiem określającym jakość oleju napędowego.

Zalety dodatków ochronnych do oleju napędowego

ochronny dodatek do olejuZ niej wynika, jaką dane paliwo ma zdolność do samozapłonu. Producenci paliw stosują się się do ogólnie obowiązujących norm, z których wynika, iż liczba cetanowa nie powinna być niższa niż 51, mimo iż Światowa Karta Paliw, wydana w 2013 roku, zakłada już, że olej napędowy to paliwo premium, a więc liczba cetanowa powinna wynosić minimum 55 jednostek. Jeżeli więc zakupimy olej o liczbie cetanowej 51, możemy go uszlachetnić, aby w efekcie liczba ta wynosiła 55. I do tego właśnie służy azotan 2-etyloheksylu. Maksymalnie może on powiększyć liczbę cetanową o 8 jednostek. Oprócz tego związku ochronny dodatek do oleju może zawierać nadtlenek di-tert-butylu, który spełnia taką samą rolę, chociaż uważa się, iż jest on mniej skuteczny. Ponadto preparaty zawierają dodatki detergentowe, które mają za zadanie zabezpieczać układ paliwowy przed tworzeniem się nagarów czy innych osadów, co ma miejsce najczęściej na ściankach cylindra oraz na dyszy wtryskiwacza.

ochronny dodatek do olejuStosowanie tych dodatków pozwala na utrzymanie układu wtryskiwaczy w czystości. Są to preparaty bezpieczne, które po prostu rozpuszczają się w paliwie. Czasami stosuje się też dodatki smarnościowe, które mają zabezpieczać silnik przed uszkodzeniami. Sprawdzają się zwłaszcza zimą, kiedy silniki są najbardziej narażone na niesprzyjające warunki. Taki dodatek smarnościowy tworzy cienką warstwę smaru na częściach metalowych silnika, dzięki czemu tarcia staje się mniejsze. Możliwe jest zastosowanie także dodatków, które mają za zadanie odblokować filtry cząstek stałych spalin. Pozwalają na ich skuteczną regenerację bez konieczności ich wymontowywania i wymiany na nowe. Jak widać, dodatków ochronnych do oleju napędowego jest całe mnóstwo.

Ich składniki mają wykonywać inną funkcję, ale wszystkie mają za zadanie sprawić, aby żywotność silnika oraz układu paliwowego wydłużyła się. Jeżeli więc zależy nam na tym, aby nasz samochód służył nam jeszcze przez co najmniej kilka lat bez żadnych problemów, warto zainwestować w takie preparaty ochronne dodawane do oleju. Nie są one wyjątkowo drogie, a według osób, które je stosowały i stosują – są naprawdę skuteczne.