You are currently viewing Cysterna do przewozu paliw

Cysterna do przewozu paliw

Płynne paliwo uznawane jest za substancję niebezpieczną, dlatego musi być przewożone w szczególnych warunkach. Należy zadbać o bezpieczeństwo podczas transportu drogowego. Jedyną możliwością przewozu paliwa płynnego jest więc zastosowanie specjalnego pojazdu, jakim jest cysterna. Czym charakteryzują się takie cysterny do przewozu paliw?

Polecane cysterny do przewozu paliwa

cysterny do przewozu paliwPrzede wszystkim wszystkie ich elementy, a więc zarówno zbiorniki, jak i zawory, uszczelnienia oraz osłony ochronne muszą być wykonane z materiałów, które są niepalne i nie ulegną uszkodzeniu w kontakcie z paliwem stałym. Ponadto w sąsiednich komorach nie mogą znajdować się żadne materiały czy substancje, które mogłyby wejść w reakcje z paliwem. Podczas napełniania takiej cysterny do przewozu paliw, należy też przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim w pierwszym kroku należy sprawdzić, czy cysterna znajduje się w dobrym stanie technicznym i jest całkowicie szczelna. Podczas lania paliwa należy pilnować, aby nie przekroczyć dopuszczalnego stopnia napełnienia, które wynosi około 80% zbiornika. Kierowca cysterny powinien z kolei pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest palenie tytoniu nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także w jego pobliżu. Każdy kierowca przed przystąpieniem do pierwszej pracy przy cysternie do przewozu paliw, powinien przejść szkolenie dotyczące radzenia sobie w przypadku pożaru.

cysterny do przewozu paliwA więc powinien wiedzieć, jakie należy stosować środki, aby skutecznie go ugasić. Zabezpieczenie cysterny przed pożarem jest bardzo ważne, dlatego zwraca się uwagę na to, żeby nawet latarki czy inne przenośne urządzenia oświetleniowe wykonane były w obudowie przeciwwybuchowej. Wydaje się, że to restrykcyjne podejście do tematu, jednak jak mówi przysłowie – przezorny zawsze ubezpieczony. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, warto pamiętać o wszystkich wymienionych sprawach. Szczególna ostrożność dotyczy nie tylko załadunku towaru, ale i jego rozładunku. Podczas tych działań nie powinien chodzić silnik pojazdu, niemożliwe jest także używanie ogrzewaczy spalinowych. Dopiero pamiętając o tych wszystkich sprawach, możemy mieć pewność, że prace związane z załadunkiem, jak i rozładunkiem, będą przeprowadzane w warunkach bezpiecznych i nie grozi nam nic złego.

Przed wyruszeniem w drogę z paliwem płynnym należy upewnić się też, czy pojazd przeznaczony do transportu jest odpowiednio oznaczony – powinien mianowicie posiadać odpowiednie tablice – pomarańczowe, a także nalepki ostrzegawcze. Dzięki temu inni uczestnicy ruchu drogowego będą wiedzieli o tym, że należy zachować szczególną ostrożność.